Antwerpen Jeugd Kinderopvang Kinderopvangtoelage

Welkom

 

  • Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad Antwerpen een deel van de kostprijs voor de opvang van uw kind in een kinderdagverblijf met vaste prijs.

Wenst u gebruik te maken van de kinderopvangtoelage, dan moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent gedomicilieerd in de stad Antwerpen (minstens één van de ouders of voogden). Verhuist u op een later tijdstip en woont u niet meer in de stad Antwerpen? Laat het zo snel mogelijk weten aan uw kinderdagverblijf en aan de stad via regie.kinderopvang@antwerpen.be. Zo vermijdt u terugbetalingen achteraf. Vanaf dan betaalt u de vaste prijs zonder toelage;
  • U meldt zich aan via deze website;
  • U vraagt een attest inkomenstarief aan via de website van Kind en Gezin (https://mijn.kindengezin.be/);
  • U laat bij elke gezinswijziging uw attest inkomenstarief opnieuw berekenen. Deze herberekening doet u ook via de website van Kind en Gezin. Meer informatie over wanneer u een herberekening aanvraagt vindt u op: https://www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/;
  • Uw kind gaat nog niet naar school. Komt uw kind tijdens de schoolvakanties terug naar het kinderdagverblijf waar u de kinderopvangtoelage kreeg vóór uw kind naar school ging, blijft de korting van de kinderopvangtoelage gelden tot en met de leeftijd van 4 jaar;
  • Uw kind gaat naar een kinderdagverblijf (groepsopvang) in de stad Antwerpen dat werkt met een vaste maandprijs én aangesloten is bij het systeem van de kinderopvangtoelage;
  • U geniet van kinderopvang op weekdagen tussen 6 en 20 uur.

 

Wanneer aanmelden in het systeem van de kinderopvangtoelage? 

  • U meldt zich aan ten vroegste 2 maanden vóór de start in de opvang en uiterlijk vóór de 26e kalenderdag van de maand waarin uw kind gestart is. Het is belangrijk dat u dan al over een geldig attest inkomenstarief beschikt.
  • U heeft alle nodige administratie met het kinderdagverblijf in orde gebracht.

Maak alvast een simulatie van de bijpassing op het bedrag dat u betaalt in de opvang (klik op “simulatie” links bovenaan deze pagina).

Wilt u de kinderopvangtoelage aanvragen? 

1.      Meld u aan.
Heeft u nog geen gebruikersnaam of paswoord? Dan dient u zich eerst te registreren.
Vervolgens krijgt u een mail met uw logingegevens. Hou deze goed bij! 

2.      Start een nieuwe aanvraag voor de kinderopvangtoelage.

3.      Vul de tariefcode van het attest inkomenstarief van Kind en Gezin in het betreffende vakje. Vul alle andere gegevens in zoals ze staan weergegeven op uw attest inkomenstarief. Het is belangrijk dat alle namen op dezelfde schrijfwijze worden ingevuld zodat uw inkomenstarief correct wordt ingeladen.

4.      Vergeet niet op indienen te klikken. 

5.      Het exacte bedrag van de bijpassing die u krijgt is de dag nadien zichtbaar.

Hou uw attest inkomenstarief van Kind en Gezin bij de hand. Het is belangrijk dat alle namen op dezelfde schrijfwijze worden ingevuld zodat uw inkomenstarief correct wordt ingeladen.

Heeft u problemen met uw registratie voor de kinderopvangtoelage? Neem eerst contact op met de verantwoordelijke van uw kinderdagverblijf of mail naar contactpuntkinderopvang@antwerpen.be.

Heeft u problemen met het aanvragen van het attest inkomenstarief van Kind en Gezin? Misschien kan het stappenplan op de website van Kind en Gezin u voorthelpen. In laatste instantie kan de verantwoordelijke van uw kinderdagverblijf naar de Kind en Gezin lijn bellen.


Lees hier onze privacyverklaring en het reglement van de kinderopvangtoelage.