Antwerpen Jeugd Kinderopvang Kinderopvangtoelage

Welkom

 • Met de kinderopvangtoelage past de stad Antwerpen een deel bij van de factuur die u betaalt in een kinderdagverblijf met een vaste prijs.


Ouders die gebruik willen maken van de kinderopvangtoelage, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minstens één van de ouders woont in Antwerpen (registreert zich dus en is de aanvrager).  Indien deze ouder ook verhuist buiten Antwerpen en haar districten verwittigt de ouder dit onmiddellijk aan regie kinderopvang én de betreffende opvang zodat er niet onterecht bijpassing/korting wordt betaald via de opvang.
 • De ouder vraagt een attest inkomenstarief aan via de website van Kind en Gezin , ten vroegste 2 maanden voor de start in de opvang en uiterlijk voor einde van de maand waarin het kindje gestart is via https://mijn.kindengezin.be/   
 • De "brochure voor ouders" van Kind en Gezin ook doornemen wat betreft verplicht herberekenen zoals bij elke gezinswijziging (geboorte 2de kindje onmiddellijk herberekenen 1ste kindje) ook indien het attest inkomenstarief van Kind en Gezin nog geldig is!  Dit heeft tenslotte een impact op de kinderopvangtoelage!         https://www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/
 • Het kind gaat nog niet naar school. Tenzij het kind tijdens schoolvakanties terugkomt (dus reeds kinderopvangtoelage genoten in de opvang vóór het kind naar school ging) tot 5 jaar.
 • Enkel opvang op weekdagen tussen 6 en 20 uur komt in aanmerking.
 • Het kind wordt opgevangen in een kinderdagverblijf (groepsopvang) in de stad Antwerpen met een vaste prijs. Het kinderdagverblijf is aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage.

Wanneer ten vroegste registreren in het systeem van de kinderopvangtoelage? 

 • Registratie in het systeem van de kinderopvangtoelage ten vroegste 2 maanden voor de start in de opvang en uiterlijk ook voor het einde van de maand waarin het kindje gestart is (www.antwerpen.be/kinderopvangtoelage)   via https://mijndossierkinderopvang.antwerpen.be/kinderopvangtoelage   
 • Best heeft de ouder ook alle opvang-administratie in orde gebracht
 • In het geval dat een kinderdagverblijf nog in de aanvraagfase zit, kan de ouderregistratie pas gebeuren van zodra de naam van het kinderdagverblijf mee vermeld is in de oplijsting (zie hieronder).

 

Bij 'overzicht kinderdagverblijven' in de linkerkolom kan u zien welke kinderdagverblijven ingestapt zijn in het systeem van de kinderopvangtoelage.

Zodra u uw kinderdagverblijf in de lijst van afgeronde aanvraagprocedures ziet staan, kan u zich registreren om de toelage te verkrijgen.

Maak alvast een simulatie van de bijpassing op het bedrag dat u betaalt in de opvang door in de linkerkolom op ‘simulatie’ te klikken.

Het reglement op de kinderopvangtoelage vindt u hier .

 

Wilt u de kinderopvangtoelage aanvragen? De procedure verloopt in twee stappen:

 1. Meld u aan
  Heeft u nog geen gebruikersnaam of paswoord? Dan dient u zich eerst te registreren.  
  Vervolgens krijgt u een mail met uw loggingegevens. 
 2. Vraag vervolgens de kinderopvangtoelage aan. Hiervoor moet u aangemeld zijn.
  Vergeet niet op indienen te klikken. 
 3. Laadt ook uw attest inkomenstarief op (via website Kind en Gezin, zie link hierboven) 

Heeft u problemen met uw registratie? Neem eerst contact op met de verantwoordelijke van uw kinderdagverblijf of mail naar contactpuntkinderopvang@antwerpen.be